Selecteer een pagina

Soms heeft je hoofd tijd nodig, om te accepteren wat je lijf al weet.

Je beter voelen, door beter te voelen.

Inspiratie?

Algemeen

Een behandeling kost € 110,00 voor een uur.
Ik ben een geregistreerd en erkend GZ-Haptotherapeut.
Je zorgverzekeraar vergoedt (bij een aanvullende verzekering) een deel van je behandeling. Wat er wordt vergoed, hangt af van je zorgverzekeraar en de polis die je hebt gekozen. Je hebt geen verwijzing nodig. Na de behandeling krijg je van mij een factuur, die je aan mij over maakt en zelf in dient bij de zorgverzekeraar.

Het overzicht van de vergoedingen voor haptotherapie van alle zorgverzekeraars die haptotherapie hebben opgenomen in de aanvullende verzekering, vind je hier. 

Afspraak afzeggen
Een afspraak kan worden geannuleerd. Graag vraag ik je om dit  uiterlijk 24 uur van tevoren te doen. Afspraken die niet of te laat zijn geannuleerd, kunnen in rekening worden gebracht.

VVH

De beroepscode vind je op de website van de vereniging voor haptotherapeuten.
  • AGB zorgverlenerscode 90024828 
  • AGB praktijkcode 90003704
  • KVK 24466106
  • Prestatiecode 24602
  • VVH 238A

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring lees je hoe ik hiermee omga. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wally Dekker Haptotherapie  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Is er iets waar je niet tevreden over bent? Dan vraag ik je om contact met me op te nemen. Mocht je je onvoldoende gehoord of begrepen voelen in je klacht of ontevredenheid dan kun je je voor het klachtrecht wenden tot de Vereniging van Haptotherapeuten .

Volg Wally Dekker.

Content die je inspireert, motiveert en informeert.